Био етерични масла

Търсенето и потреблението на храни от био източници е във възходящ тренд от много години. Подобна тенденция се наблюдава и при етеричните масла, като интересът към масла от био производство се засилва с ускорени темпове в последните години.

Две са причините поради които всеки осъзнат потребител трябва да предпочита био или диворастящи етерични масла:

  1. Търсеният терапевтичен ефект не може да се постигне със замърсен лечебен носител
  2. Индустриалното земеделие има негативни и дълготрайни последствия върху природата

Използването на химикали в отглеждането на лечебни растения противоречи на самата цел на обвързването на човека с природата и здравето.

Когато ароматерапевтите купуват етерични масла, качеството и пълнотата на маслата е от първостепенно значение, независимо от цената. За разлика от хранително-вкусовата и парфюмерийна промишленост, където цената, вкусът и ароматът са определящи, а стандартизираните етерични масла са необходими, за да се осигури повторяемост и постоянно качество.

Пестицидите са особено проблематични, когато става въпрос за етерични масла, тъй като поради силната концентрация на самото масло, рискът от висока концентрация и на пестициди е значителна, а това на свой ред може да доведе до повишен риск от токсичност.

Малте Хоцел, основател на OSHADHI, споделя следното относно използването на пестициди и хербициди върху лечебните растения:

„Известно е, че растенията са изключително чувствителни към токсичните вещества, които се използват за „защита“ или за увеличаване на добива им. Тези токсини могат да доведат до фини промени чак до генетичната структура на растението, което води до девитализирани растения с отслабена защитна система. Използването на химикали в отглеждането на лечебните растения може не само да намали значително броя на годините, през които многогодишното растение като лавандула ще оцелее, но и противоречи на самата цел за постигане на естествено здраве. Въпреки че използването на тези химикали води до по-големи растения и по-високи добиви в краткосрочен план, трябва да се имат предвид и дългосрочните ефекти върху почвата, самите растения и здравето на хората.“

Индустриалното земеделие има негативни и дълготрайни последствия върху природата

За съжаление се наблюдава нарастващо унищожение на почвата поради злоупотреба с природните ресурси в различни страни по цял свят. Производството на етерични масла не прави изключение. Особено негативен е ефектът от цялостното изсичане на растения, прекомерния добив, използване на химически торове, пестициди, хербициди и фунгициди, а също и разпространението на монокултурно земеделие. Земеделските производители, които са наясно с драматичните последици от тези широко разпространени практики  за съжаление са много малко.

В много от по-слабо развитите страни се предприемат малко или никакви регулаторни мерки за контрол на използването на химикали в селското стопанство, което е риск за качеството. Въпреки това, използването на химикали при отглеждането на лечебни растения е по-малко вероятно в развиващите се страни поради факта, че дори и да са чували за скъпите химикали, много фермери не могат да си ги позволят.

Какво определя цените, кога да купим био и кога може да си го спестим?

При маслата добити от растения отглеждани по методите на био земеделие, както и от диворастящи растения не се използват пестициди в процеса на отглеждане. Масла от диворастящи растения са чудесно решение, когато са налични, тъй като растенията по дефиниция не са били подложени на изкуствени химикали и могат да се приравнят като качество на тези с био дезигнация, като единствената разлика е липсата на био сертификат.

Познанията за различните растения, начинът им на отглеждане, както и от коя част на растението се извлича маслото са важни фактори, които да помогнат да решите дали има нужда задължително да изберете био продукт.

Етеричните масла от цитруси са една от групите, които ние препоръчваме винаги да се купуват във био вариант. Маслените жлези при цитрусите се намират във външната част на кората на плодовете, където също се натрупват химикали, използвани за третиране на плодовете.

Не е задължително да купувате био ако става въпрос например за масла от иланг-иланг, равинтсара, касия, но е важно да обърнете внимание на произхода на маслото, за да сте сигурни, че получавате продукт от диворастящи растения. Много от иланг-иланг-дърветата на Коморските острови растат в джунглата и не се подлагат на никакви неестествени влияния; същото важи и за дърветата Равинтсара в Мадагаскар и дърветата Касия във Виетнам.

Етеричните масла добити от диворастящи растения обикновено са по-евтини в сравнение с класа „био“, макар че по качество и чистота са еквивалентни. По-ниската цена се обуславя от два фактора: (1) значително по-ниски разходи за производство и (2) спестени разходи свързани с процеса на сертифициране.

Възможно е, да видите на пазара масла, етикетирани като „непръскани“, което означава, че растенията не са пръскани с пестициди, но маслата нямат био сертифицикация. Това често се случва, когато става въпрос за малки производители в развиващи се страни – процесът на сертификация е скъп и неоправдан за микро и малки производители, а в някои случаи е и просто недостъпен, поради факта, че в някои страни липсват сертифициращи организации.

В някои случаи цената на био етеричните масла се приближава до тази на маслата от конвенционално земеделие. В други случаи обаче, разликата е значителна. Това може да се дължи на изкуствено увеличените добиви, които се постигат с някои химикали, производствени методи като дестилация на висока температура или при високо налягане, които дават по-голям добив, но по-ниско качество на маслото, а също така и допълнителните разходи, свързани с документацията и бюрокрацията на органичното сертифициране.

И защо все пак био етеричните масла обикновено са по-скъпи? Причините са две:

  • Био производството е времеемък процес с повишен риск: производството на чисти био етерични масла изисква повече време и включва по-големи рискове, поради което се практикува от сравнително малко на брой малки семейни ферми. Био процесът на извличане на етерични масла пък изисква бавна дестилация при по-ниски температури, което позволява максимално запазване на активните компоненти, които допринасят за специалния ароматен и терапевтичен ефект на дадено масло. Ако етеричното масло се дестилира твърде бързо (високо налягане, висока температура), много от тези ценни елементи се губят.
  • Невъзможност за сертифициране в някои държави: Има държави, в които просто е невъзможно да се издадат сертификати за био етерични масла, тъй като не съществуват организации, които осъществят контрол и сертифициране. В такива случаи OSHADHI подбира за доставка етерични масла извлечени от диворастящи растения или добити по традиционни методи и без химикали. Тези масла са еквивалентни по качество с био сертифицирани масла.

 OSHADHI изкупува директно от производителя

Каталогът на OSHADHI съдържа 495 различни етерични масла, от които 70% са или с био сертификат, или от диврастящи растения. OSHADHI не работи с дилъри и посредници, като по този начин значително се съкращава пътят между производителите, посветени да работят с грижа и осъзнатост за природата и ароматерапевтите и крайни потребители, отдадени на приложението на естествени и природосъобразни лечебни методи.

През последните 30 години OSHADHI гради силни, дългогодишни връзки със земеделски производители на лечебни растения, които не само са готови да допринесат за мъдрото и предпазливо третиране на почвата, но и демонстрират дълбока любов към растенията и уважение към природата. Когато няма възможност за био сертифициране, дългогодишният опит на OSHADHI с производители по цял свят позволява да се отсеят тези, които предлагат качество екивалентно на био сертифицирани продукти. Установените дългогодишни партьорски отношения са от огромно значение, тъй като в такива случаи има голяма доза доверие, градено с години.

В контактите си с нови фермери и производители, OSHADHI винаги насочва вниманието им към нуждата от отговорното природосъобразно земеделие, което в крайна сметка води и до по-добри резултати в средно- и дългосрочна перспектива.

OSHADHI влага огромно количество енергия и ангажираност в стремежа си да поддържа чистота и екологична стабилност в областта на добива на лечебни растения и производството етеричните масла. Убедени сме, че това е начинът да осигурим място на ароматерапията в нарастващото съзнание на човека за природата и да използваме нейните огромни лечебни сили за идните поколения.