OSHADHI

„Чистотата на продуктите на OSHADHI се дължи на всички тези, които са посветили живота и сърцата си на отглеждането на растенията, като по този начин ни позволяват да се възползваме от тези дарове на природата. Най-много благодарност дължим на Природата, която ни дава този безценен дар чрез етеричните масла“.

Д-р Малте Хоцел, Основател и собственик на OSHADHI

На санскрит в думата за лечебни растения „OSHADHI” лечебната сила на светлината е пряко изразена. Ошадхи = носител на = „Оджас“, означава „носител на светлина и съзнание“. Сигурно е, че гадателите от миналото са знаели, че светлината е „носителят на живота“ и че лечебните растения носят със себе си ценна присъща биолуминесценция или - бихме могли да кажем днес - „квантови пратеници“, които могат да ни помогат в живота срещу всички заболявания на човешкия вид.

OSHADHI е основана през 1990 от д-р Малте Хоцел в Германия. Д-р Хоцел притежава задълбочени познания за лечебните растения и етеричните масла и продължава да е вдъхновителят на OSHADHI до днес. Дълги години Д-р Хоцел проучва целебната мощ на Природата и това познание води до уникалната философия на марката. Специалността на Малте е връзката между растенията, етеричните масла и човечеството, а възгледът му за ефектите, които тези „помощници“ оказват върху човешкото здраве и съзнание е уникален. През последните 30 години Малте обикаля света в стремежа си да намери най-чистите и най-добри масла и като ги доставя директно от производителите, да предложи възможно най-високото качество.

Малте вярва, че чистите и неподправени етерични масла са нашите съюзници по пътя към оптимално физическо благополучие и щастие. Неговата вяра вдъхновява желанието му да сподели тези масла с възможно най-много хора. Той иска да събуди стремежа към знание и ентусиазъм за използването на тази енергийна категория лекове в този момент от човешкото развитие, време на все по-дълбоко осъзнаване на приложението на растенията и на процеса на себелечение - „новото“ добре забравено древно знание.

В дългогодишното сътрудничество с фермери, отглеждащи растения и произвеждащи етерични масла по всички краища на планетата, екипът на OSHADHI избира да работи с производители с отношение, производители, които се грижат за почвата, обичат растенията си и проявяват уважение към природата, като по този начин и те допринасят за грижата Домът, който обитаваме да бъде по-приветлив, чист и здрав за нас и поколенията след нас. Качество и чистота на маслата, особено в екологичен смисъл са двата кардиналини приоритета при избора на етерични масла, които OSHADHI представя в каталога си. Най-високият добив от насаждения не само не е приоритет, но е и нещо, от което OSHADHI съвсем съзнателно бяга.