Хидролати

Нашата селекция от хидролати

Не знаете какво е хидролат? Но със сигурност ви е известна розовата или лавандуловата вода. Е, значи знаете какво е хидролат. Също така знаете и какво е хидрозол, флорална и ароматна вода.

Хидролатите са кондензирана вода, получена като вторичен продукт от дестилацията на растителен материал за ароматерапевтични цели. Обикновено дестилацията се прави с цел извличане на етерично масло от даденото растение, но има и случаи, в които дестилацията се прави ексклузивно с цел производство на хидролат.

Прочетете повече за хидролатите:

Знание: Хидролати, хидрозоли, ароматни води

Статия от блога ни: За „нежната ароматерапия“ - хидролати, хидрозоли, ароматни води. Дойде време да поговорим по любимата ми тема